ÁSZF

-

Általános szerződési feltételek

 

1. Alapfogalmak

A www.hellabooking.com címen elérhető honlapot a NetSolve Kft. (székhely: 1222 Budapest, Kender utca 8.; adószám: 14515057-2-43, képviseli: Kotta Szilárd; a továbbiakban „NetSolve”) tartja fenn. 

Felhasználó minden olyan személy, aki a honlapot meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi.

 

2. A Felhasználási feltételek hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási feltételek (továbbiakban: „Feltételek”) hatálya a www.hellabooking.com honlapra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Feltételek hatálya nem terjed ki azon honlapokra, amelyekre a www.hellabooking.com honlapon található hivatkozás vezet.

A jelen Feltételek módosításának jogát NetSolve fenntartja.

Felhasználó a honlap használatával automatikusan elfogadja jelen Feltételeket.

 

3. A Felhasználó kötelességei és felelőssége

A Felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Felhasználó a honlapot csak saját felelősségére látogathatja. NetSolve nem vállal felelősséget a Felhasználót a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó nem a kellő körültekintéssel járt el.

A Felhasználó köteles a honlap használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembevételével eljárni.

A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. A Felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől.

Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely NetSolve érdekeit sérti.

Amennyiben a Felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, NetSolve a honlap látogatását korlátozhatja, vagy megtilthatja.

 

4. Szellemi alkotások védelme

A honlapon közzétett valamennyi tartalom jogvédelem alatt áll, eltérő megjelölés hiányában jogosultja a NetSolve. A Felhasználó írásbeli engedély hiányában semmilyen módon nem jogosult a honlapon feltüntetett tartalom felhasználására, így különösen másolására, többszörözésére, hasznosítására, értékesítésére, módosítására.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A portálra való hivatkozások (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban, azonban NetSolve fenntartja azt a jogot, hogy a hivatkozás ellen kifogást emeljen, és annak törlését kezdeményezze.

 

5. A szolgáltatás folyamatossága

NetSolve vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a honlap elérésének zavartalansága és folyamatossága érdekében. NetSolve nem szavatolja az elérés szünetmentességét. NetSolve a honlap működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

NetSolve a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

 

6. Kifogás, panaszkezelés

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül NetSolve-hoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. NetSolve a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Felhasználót tájékoztatja.

-
HELLA
-

-